Αρχική    

έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής!

 
Προφίλ
Οι καινοτομίες μας
Οι εκδόσεις μας
Προτεινόμενα διαγωνίσματα

      Το εκπαιδευτικό σύστημα

    Θέματα Πανελληνίων    προηγουμένων ετών

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

             Συνεργασία με εκπαιδευτικούς

                 Eπικοινωνία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2011

Νεοελληνική Γλώσσα                Εκφ        Απαντ

Βιολογία γενικής παιδείας          Εκφ        Απαντ

Μαθηματικά γεν. παιδείας          Εκφ        Απαντ

Ιστορία γενικής παιδείας            Εκφ        Απαντ

Λογοτεχνία                             Εκφ        Απαντ

Ιστορία κατεύθυνσης                Εκφ        Απαντ

Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑΛ)      Εκφ        Απαντ  

Αρχαία ελληνικά                       Εκφ        Απαντ

Λατινικά                                  Εκφ        Απαντ

Αρχές οικονομικής θεωρίας         Εκφ        Απαντ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012

Νεοελληνική Γλώσσα               Εκφ        Απαντ

Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑΛ)     Εκφ        Απαντ

Βιολογία γενικής παιδείας          Εκφ         Απαντ

Μαθηματικά γεν. παιδείας          Εκφ         Απαντ

Λογοτεχνία                             Εκφ         Απαντ

Ιστορία κατεύθυνσης                Εκφ         Απαντ

Αρχαία ελληνικά                       Εκφ         Απαντ

Λατινικά                                  Εκφ         Απαντ

Αρχές οικονομικής θεωρίας         Εκφ         Απαντ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2013

Νεοελληνική Γλώσσα               Εκφ        Απαντ

Βιολογία γενικής παιδείας          Εκφ         Απαντ

Μαθηματικά γεν. παιδείας          Εκφ         Απαντ

Λογοτεχνία                             Εκφ         Απαντ

Ιστορία κατεύθυνσης                Εκφ         Απαντ

Αρχαία ελληνικά                       Εκφ         Απαντ

Λατινικά                                  Εκφ         Απαντ

Αρχές οικονομικής θεωρίας         Εκφ         Απαντ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014

Νεοελληνική Γλώσσα Γ. Π.         Εκφ        Απαντ

Νέα Ελληνικά ΕΠΑ.Λ Α΄ Ομάδας   Εκφ        Απαντ

Ιστορία γενικής παιδείας             Εκφ        Απαντ

Αρχαία ελληνικά                       Εκφ         Απαντ

Λογοτεχνία                             Εκφ         Απαντ

Λατινικά                                  Εκφ         Απαντ

Ιστορία κατεύθυνσης                Εκφ         Απαντ